Servicii

Contabilitate financiara

 • Stabilirea obligaţiilor de plată lunare şi trimestriale, întocmirea documentelor pentru plata acestora;
 • Înregistrarea documentelor primare în conformitate cu normele legale în vigoare şi principiile contabilităţii;
 • Evidenţa analitică şi sintetică a clienţilor şi furnizorilor;
 • Evidenţa mijloacelor fixe, calculul amortizării;
 • Întocmirea balanţei de verificare lunară;
 • Întocmirea registrelor contabile (registrul-jurnal, registrul-inventar, carte-mare jurnale de TVA, fişe de cont );
 • Întocmirea ordinelor de plată aferente viramentelor (salarii, TVA, profit);
 • Întocmirea şi depunerea la termenele legale a tuturor declaraţiilor privind impozitele şi taxele datorate de către societate;
 • Întocmirea, verificarea, certificarea şi depunerea bilanţului contabil.

Contabilitate de gestiune

 • Contabilitatea intrărilor de mărfuri sau materii prime;
 • Contabilitatea stocurilor de mărfuri;
 • Întocmirea şi înregistrarea notelor de intrare-recepţie şi a bonurilor de consum;
 • Evidenţa documentelor primare justificative referitoare la vânzări;
 • Contabilitatea rapoartelor de gestiune;
 • Contabilitatea importurilor şi exporturilor;
 • Contabilitatea ieşirilor de produse finite, de mărfuri sau servicii.

Salarizare personal

 • Contabilitatea intrărilor de mărfuri sau materii prime;
 • Contabilitatea stocurilor de mărfuri;
 • Întocmirea şi înregistrarea notelor de intrare-recepţie şi a bonurilor de consum;
 • Evidenţa documentelor primare justificative referitoare la vânzări;
 • Contabilitatea rapoartelor de gestiune;
 • Contabilitatea importurilor şi exporturilor;
 • Contabilitatea ieşirilor de produse finite, de mărfuri sau servicii.

Consultanta financiar-contabila

 • Consultanţă privind legislaţia financiar-contabilă şi fiscală;
 • Elaborarea de contracte economice;
 • Lucrări de organizare administrativă şi informatică;
 • Întocmirea de rapoarte speciale solicitate de client;
 • Consiliere şi realizare situaţii financiare la cerere;
 • Analiza datoriilor şi creanţelor;
 • Analiza capitalurilor şi a imobilizărilor;
 • Întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli;
 • Furnizarea de informaţii pentru analiza economico-financiară a activităţii, la solicitarea clientului.