Curs EURO EUR 4.6434
Curs Dolar USD 0.6566
Lira Sterlina GBP 5.1688

valabil la : 08.22.18
Suma: Schimba Moneda
Conversie:


  • Stabilirea obligaţiilor de plată lunare şi trimestriale, întocmirea documentelor pentru plata acestora;
  • Înregistrarea documentelor primare în conformitate cu normele legale în vigoare şi principiile contabilităţii;
  • Evidenţa analitică şi sintetică a clienţilor şi furnizorilor;
  • Evidenţa mijloacelor fixe, calculul amortizării;
  • Întocmirea balanţei de verificare lunară;
  • Întocmirea registrelor contabile (registrul-jurnal, registrul-inventar, carte-mare jurnale de TVA, fişe de cont );
  • Întocmirea ordinelor de plată aferente viramentelor (salarii, TVA, profit);
  • Întocmirea şi depunerea la termenele legale a tuturor declaraţiilor privind impozitele şi taxele datorate de către societate;
  • Întocmirea, verificarea, certificarea şi depunerea bilanţului contabil.

inapoi