de ce noi

Evidenta contabila realizată prin intermediul unei societăţi de contabilitate se dovedeşte a fi o alternativă profitabilă, din moment ce reduce substanţial costurile aferente prestării acestor servicii la sediul societăţii.

 • costuri cu până la 50% mai mici decât cele ale evidenţei contabile interne;
 • reducerea completă a fondurilor alocate pentru consultanţă financiar – contabilă;
 • eliminarea costurilor salariale şi a impozitelor pe care acestea le presupun;
 • reducerea completă a costurilor necesare deplasărilor către autorităţi;
 • eliminarea costurilor aferente programelor specializate de contabilitate;
 • realocarea fondurilor necesare actualizării constante a resurselor legislative;
 • evitarea amenzilor şi penalităţilor ce pot surveni din lipsa de profesionalism.

Agentul economic este exonerat de responsabilitatea întocmirii contabilităţii, aceasta fiind preluată de către prestator conform clauzelor contractuale.

 • asigurarea de risc profesional vă garantează despăgubirea în caz de erori;
 • responsabilitatea evidenţei contabile revine integral societăţii prestatoare;
 • însuşirea noutăţilor legislative intră în atribuţiile personalului prestator;
 • grija respectării termenelor de depunere a actelor se transferă prestatorului;
 • controalele fiscale sunt asistate de personalul societăţii prestatoare;
 • se asigură arhivarea şi păstrarea documentelor în condiţii corespunzătoare;
 • atenţia dumneavoastră poate fi focalizată către obiectivele prioritare.