Servicii

Contabilitate

 • Stabilirea obligaţiilor de plată lunare şi trimestriale, întocmirea documentelor pentru plata acestora
 • Înregistrarea documentelor primare în conformitate cu normele legale în vigoare şi principiile contabilităţii
 • Evidenţa analitică şi sintetică a clienţilor şi furnizorilor
 • Evidenţa mijloacelor fixe, calculul amortizării
 • Întocmirea balanţei de verificare lunară
 • Întocmirea registrelor contabile ( registrul-jurnal, registrul-inventar, carte-mare jurnale de TVA, fişe de cont )
 • Întocmirea ordinelor de plată aferente viramentelor ( salarii, TVA, profit )
 • Întocmirea şi depunerea la termenele legale a tuturor declaraţiilor privind impozitele şi taxele datorate de către societate
 • Întocmirea, verificarea, certificarea şi depunerea bilanţului contabil

Contabilitate de gestiune

 • Contabilitatea intrărilor de mărfuri sau materii prime
 • Contabilitatea stocurilor de mărfuri
 • Întocmirea şi înregistrarea notelor de intrare-recepţie şi a bonurilor de consum
 • Evidenţa documentelor primare justificative referitoare la vânzări
 • Contabilitatea rapoartelor de gestiune
 • Contabilitatea importurilor şi exporturilor
 • Contabilitatea ieşirilor de produse finite, de mărfuri sau servicii

Salarizare personal

 • Contabilitatea intrărilor de mărfuri sau materii prime
 • Contabilitatea stocurilor de mărfuri
 • Întocmirea şi înregistrarea notelor de intrare-recepţie şi a bonurilor de consum
 • Evidenţa documentelor primare justificative referitoare la vânzări
 • Contabilitatea rapoartelor de gestiune
 • Contabilitatea importurilor şi exporturilor
 • Contabilitatea ieşirilor de produse finite, de mărfuri sau servicii

Consultanta financiar-contabila si consultanta fiscala

 • Consultanţă privind legislaţia financiar-contabilă şi fiscală
 • Elaborarea de contracte economice
 • Lucrări de organizare administrativă şi informatică
 • Întocmirea de rapoarte speciale solicitate de client
 • Consiliere şi realizare situaţii financiare la cerere
 • Analiza datoriilor şi creanţelor
 • Analiza capitalurilor şi a imobilizărilor
 • Întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli
 • Furnizarea de informaţii pentru analiza economico – financiară a activităţii, la solicitarea clientului

Expertiza financiar-contabila

 • Expertize judiciare
 • Revizii contabile
 • Reconstituire de evidente contabile si fiscale